Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Tổ chức bộ máy

NoiDung

 
img-Tochucbomay.png
1. Cục trưởng Cục Thống kê
- Họ và tên: Trần Quốc Tuấn
- Số điện thoại: 0918.162.296

2. Phó Cục trưởng Cục Thống kê
- Họ và tên: Lê Thị Hoa Hồng
- Số điện thoại: 0945.209.359

3. Phó Cục trưởng Cục Thống kê
- Họ và tên: Vũ Như Hải
- Số điện thoại: 0908.615.925


DonViTrucThuoc

 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 9/25/2020 3:29 PM by le kim hoang