Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Thông tin kinh tế - xã hội

Loại tin

Thông tin kinh tế - xã hội

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

Yes

MauSac

 

Attachments

Created at 5/10/2014 9:20 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 12/6/2018 10:57 AM by System Account