Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Tin tức - Sự kiện

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

2

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

Yes

MauSac

 

Attachments

Created at 4/4/2016 10:09 AM by System Account
Last modified at 12/6/2018 10:56 AM by System Account