Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 của Cục Thống Kê Đồng Nai

Title

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 của Cục Thống Kê Đồng Nai

Body


Expires

7/25/2019

Display

Yes

Attachments

88-TCHC-CTK.pdf    
Created at 7/25/2019 10:54 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 7/25/2019 11:02 AM by Nguyen Ngoc Thang