Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Title

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

108 - TB-TCTK.pdf    
Created at 7/25/2019 11:01 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 7/25/2019 11:01 AM by Nguyen Ngoc Thang