Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Lịch thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 tại cụm thi Trường Đại Học Vinh, Tỉnh Nghệ An

Title

Lịch thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 tại cụm thi Trường Đại Học Vinh, Tỉnh Nghệ An

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Lich Thi Vinh.pdf    
Created at 8/2/2019 9:15 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 8/2/2019 9:15 AM by Nguyen Ngoc Thang