Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019

Title

Thông báo Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Thong bao trieu tap 118.pdf    
Created at 8/2/2019 9:16 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 8/2/2019 9:16 AM by Nguyen Ngoc Thang