Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Title

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

1232-QĐ-TCTK.pdf    
Created at 8/15/2019 4:03 PM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 8/15/2019 4:03 PM by Nguyen Ngoc Thang