Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

Title

Thông báo điểm thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

Body

 

Expires

9/16/2019

Display

Yes

Attachments

Thông báo 81-BKHĐT.pdf    
Created at 9/19/2019 7:59 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 9/19/2019 7:59 AM by Nguyen Ngoc Thang