Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo điểm thi và Phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

Title

Thông báo điểm thi và Phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

Body

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

CONG VAN 115-TCHC-CTK.pdf    
Created at 9/19/2019 8:05 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 9/19/2019 8:05 AM by Nguyen Ngoc Thang