Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

Title

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019

Body

Expires

 

Display

Yes

Attachments

TB 42-TCTK.pdf    
Created at 3/19/2020 10:31 AM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 3/19/2020 10:31 AM by Nguyen Ngoc Thang