Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1622/QĐ-TTg

Ngày ban hành

10/25/2017

Trích yếu

Phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

1622.signed.pdf    
Created at 11/21/2017 9:26 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt
Last modified at 11/21/2017 9:26 AM by DONGNAI\chaulm.ubndnt