Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

89/2015/QH13

Ngày ban hành

12/4/2015

Trích yếu

Luật thống kê

Cơ quan ban hành

 

Cơ quan ban hành:ID

 

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Luật Thống kê

Thể loại:ID

6

Attachments

luat-thong-ke.pdf    
Created at 12/6/2018 3:33 PM by System Account
Last modified at 12/6/2018 3:33 PM by System Account