Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

85/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành

7/19/2017

Trích yếu

Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

7

Attachments

ND85_2017_CP.pdf    
Created at 12/7/2018 9:10 AM by System Account
Last modified at 12/7/2018 9:10 AM by System Account