Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

01/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành

1/4/2019

Trích yếu

Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

5

Attachments

TT-01-040119.pdf    
Created at 2/13/2019 3:38 PM by Nguyen Ngoc Thang
Last modified at 2/13/2019 3:41 PM by Nguyen Ngoc Thang