Thứ 6 - 26/02/2016
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG
CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, TRUNG THỰC LÀ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, HIỆP HỘI, CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN

Điều tra thống kê

» Kế hoạch điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021Xem chi tiết
» Kế hoạch tuyên truyền điều tra Doanh nghiệp năm 2020Xem chi tiết
» Kế hoạch điều tra Doanh nghiệp năm 2020Xem chi tiết
» Một số nội dung chủ yếu Điều tra Doanh nghiệp 2020Xem chi tiết
» Quyết định tổ chức Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpXem chi tiết
» Quyết định về việc Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020Xem chi tiết
» Quyết định về việc tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 1/7/2020Xem chi tiết
» Kế hoạch điều tra Nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ năm 2020Xem chi tiết
» Quy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020Xem chi tiết
» Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020Xem chi tiết
» Kế Hoạch Khảo sát mức sống dân cư năm 2020Xem chi tiết
» Kế Hoạch triển khai rà soát danh sách Doanh nghiệp năm 2020 Xem chi tiết
» Kế hoạch Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019Xem chi tiết
» Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019Xem chi tiết
» Quyết định về việc tổ chức Điều tra Doanh nghiệp năm 2019Xem chi tiết
» Kế hoạch điều tra Lao động việc làm năm 2019Xem chi tiết
» Kế hoạch khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018Xem chi tiết

INFOGRAPHICS

Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251)3.822.419; Fax: (0251)3.819.047
Email: ctk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn "thongke.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​