Thứ 6 - 26/02/2016
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG
CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, TRUNG THỰC LÀ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, HIỆP HỘI, CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

​         Là tháng đầu năm dương lịch cũng là tháng trùng tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra nhộn nhịp, sôi động hơn, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Các hoạt động văn hóa xã hội triển khai tích cực để chuẩn bị phục vụ tết Nguyên đán, trọng tâm là các lĩnh vực văn hoá thông tin, thể thao; Chăm lo tết cho các đối tượng gia đình chính sách.v.v. Bước sang tháng đầu năm mới, với khí thế thi đua sôi nổi bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những kết quả tích cực, thể hiện ở những lĩnh vực trọng tâm như sau:

1. Sản xuất công nghiệp

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 01 năm 2020 giảm 15,66% so tháng 12/2019, trong đó: Khai khoáng giảm 22,41%; Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,22%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 6,45%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước giảm 16,99%.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2020 giảm 11,26% so cùng kỳ. Trong đó: Khai khoáng giảm 14,57%; nhóm ngành chế biến, chế tạo giảm 11,08%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước giảm 14,34%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước giảm 1,92%. Tháng đầu năm chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp giảm mạnh so tháng trước và so cùng kỳ là do tháng 01 năm nay trùng vào dịp tết nguyên đán, doanh nghiệp nghỉ sản xuất từ 7 đến 10 ngày, trong khi tháng 01 năm 2019 chưa phải là tháng tết. Trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hầu hết các ngành đều giảm so cùng kỳ: sản xuất trang phục giảm 24,45%; Chế biến thực phẩm giảm 23,52%; dệt giảm 20,26%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 22,44%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 21,17%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 12,72%... Tuy nhiên c ó một số ngành chỉ số phát triển tăng như: sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 1,3% so với cùng kỳ; sản xuất gường, tủ, bàn, ghế tăng 9,71%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 4,44% do đơn hàng cuối năm nhiều, hợp đồng xuất khẩu vẫn được đẩy mạnh sản xuất trong tháng đầu năm 2020.

- Sản phẩm sản xuất ước tháng 01 năm 2020 các sản phẩm có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ như: máy giặt 26,6 nghìn cái, giảm 49,71%; Cà phê các loại 22,8 nghìn tấn, giảm 19,42%; Giày dép 29,1 triệu đôi, giảm 1,21%; Vải các loại 47,4 triệu m2, giảm 10,68%; Quần áo các loại 11.216 nghìn cái, giảm 27,15%; bột ngọt 22,9 nghìn tấn, giảm 2,95%; Sợi các loại 88,9 nghìn tấn, giảm 20,87%; Thuốc lá sợi 1.700 tấn, giảm 10,01%;... Bên cạnh đó sản phẩm gường, tủ, bàn, ghế 1.432 nghìn chiếc, tăng 4,55% so cùng kỳ.

- Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1/2020 dự tính bằng 82,39% so với tháng 12/2019 và bằng 89,06% so cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ  giảm  so tháng trước như: sản xuất đồ uống (-25,47%); ngành  Dệt (-12,95%); chế biến gỗ (-14,77%); sản xuất thuốc, hóa dược (-11,53%); sản xuất máy móc chưa được phân vào đâu (-9,01%);  sản xuất chế biến thực phẩm (-19,22%); sản xuất trang phục (-12,81%); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (-31,43%); sản xuất kim loại (-12%);  sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (-13%); sản xuất thiết bị điện (-10,06%)...  Nguyên nhân chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng này giảm so tháng trước là do vừa bước sang tháng đầu năm dương lịch nên nhiều doanh nghiệp chưa ký được nhiều đơn hàng mới, mặt khác các doanh nghiệp nghỉ Tết Nguyên Đán.

- Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1/2020 dự tính giảm 2% so với tháng 12/2019. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng so tháng trước nhưSản xuất sản phẩm thuốc lá (+3,76%); Sản xuất trang phục (+0,28%); sản xuất da và các sản phẩm liên quan (+1,22%); Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (+ 4,38%); Sản xuất điện tử, máy vi tính (+3,24%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (+0,38%); Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (+4,56%)... một số ngành có chỉ số tồn kho giảm là: sản xuất thiết bị điện (-14,19%); Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (-4,01%); Sản xuất xe động cơ (-8,01%). Sản xuất chế biến thực phẩm (-3,41%).

- Chỉ số sử dụng lao động: Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có sự biến động đáng kể. Chỉ số lao động trong các doanh nghiệp tháng 1 tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 5,15% so cùng kỳ năm 2019, trong đó: doanh nghiệp nhà nước tăng 0,04% so tháng trước và giảm 2,72% so cùng kỳ; doanh nghiệp ngoài quốc doanh tương ứng tăng 0,13% và tăng 10,64%; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 0,75% và tăng 4,87% so cùng kỳ. Số lao động đang làm việc trong các ngành khai khoáng tăng 0,07% so tháng trước và giảm 1,53% so cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tương ứng tăng 0,69% và 5,26%; sản xuất điện, khí đốt, nước nóng tương đương tháng trước và giảm 1,04%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,3 tháng trước và giảm 3,37% so cùng kỳ.

       2. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp và thủy sản

2.1. Nông nghiệp

a. Cây hàng năm

* Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Tình hình sản xuất vụ Đông xuân năm nay tương đối thuận lợi do một số huyện đã thu hoạch vụ Mùa sớm, người dân tranh thủ xuống giống trên những diện tích chủ động được nguồn nước nên diện tích gieo trồng tăng so cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2019 - 2020 đến ngày 15/01/2020 đạt 26.859 ha, tăng 0,87% (+231 ha) so cùng kỳ, trong đó: Diện tích cây lương thực đạt 16.853 ha, giảm 0,75% (-127 ha), bao gồm: diện tích lúa đạt 9.818 ha, tăng 0,42% (+41 ha); diện tích bắp đạt 7.034 ha, giảm 2,35% (-169 ha); Diện tích cây củ có bột đạt 2.585 ha, tăng 1,45% (+37 ha), bao gồm: diện tích khoai mỳ đạt 2.435 ha, tăng 3,84% (+90 ha); diện tích khoai lang đạt 48 ha, tăng 9,09% (+4 ha); diện tích cây có bột khác đạt 102 ha, giảm 35,85% (-57 ha). Diện tích cây thực phẩm đạt 4.778 ha, tăng 2,39% (+112 ha) so cùng kỳ, bao gồm: diện tích rau các loại đạt 3.786 ha, tăng 1,14% (+43 ha); diện tích đậu các loại đạt 992 ha, tăng 7,49% (+69 ha). Cây công nghiệp hàng năm đạt 1.062 ha, tăng 1,19% (+13 ha) và cây hàng năm khác đạt 1.583 ha, tăng 14,27% (+198 ha), nguyên nhân diện tích gieo trồng tăng là do huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ chuyển đổi diện tích lúa, bắp kém hiệu quả sang trồng rau, đậu các loại, hiện nay nhu cầu sử dụng nhóm cây thực phẩm tăng khá, nên người dân chủ động canh tác để tăng hiệu quả kinh tế.

b. Cây lâu năm

Tổng diện tích cây lâu năm toàn tỉnh hiện có là 170.502,2 ha, tăng 1,52% so cùng kỳ. Trong đó cây ăn quả đạt 63.733,1 ha, tăng 9,59%, cây công nghiệp lâu năm đạt 106.769,16 ha, giảm 7,13% so cùng kỳ.

Trong tháng 01/2020 người dân tập trung thu hoạch một số cây ăn trái phục vụ cho Tết Nguyên đán, cụ thể là sản lượng chuối đạt 7.968 tấn, tăng 3%; thanh long 1.305 tấn, tăng 3,9%; cam 773 tấn, tăng 0,16%; bưởi 2.828 tấn, tăng 3,28% so cùng kỳ. Đối với cây công nghiệp lâu năm thì có cây cao su trong tháng cũng thu hoạch, nhưng sản lượng thu hoạch không nhiều so với thời điểm chính vụ, dự ước tháng 01/2020 sản lượng thu hoạch đạt 1.804 tấn, tăng 2,21% so cùng kỳ.

c. Chăn nuôi

Tháng 01 năm 2020 tình hình dịch tả heo Châu Phi vẫn còn âm ỉ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với việc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua, đến nay mức độ lây lan của Dịch tả heo Châu Phi đã có dấu hiệu chậm lại. Hiện nay có 135/137 xã đã qua 30 ngày không tái phát dịch bệnh. Đồng thời có 92 xã đã lập thủ tục công bố hết dịch (Trong đó 79 xã có quyết định thông báo hết dịch).

UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương cần thực hiện chặt chẽ các giải pháp, đặc biệt tập trung thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng và kiểm soát vận chuyển để phòng và chống dịch bệnh có hiệu quả.

Dự ước số lượng gia súc và gia cầm tháng 01 năm 2020

 

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chính thức tháng 01/2019

Ước thực hiện tháng 01/2020

So sánh cùng kỳ (%)

I. Gia súc

Con

2.541.383

1.871.596

73,64

  1. Trâu

Con

3.729

3.656

98,04

  2. Bò

Con

86.437

86.467

100,03

     Tr. đó: Bò sữa

Con

478

641

134,10

  3. Lợn

Con

2.451.217

1.781.473

72,68

II. Gia cầm

1000 con

23.000,74

26.139,24

113,65

    Trong đó: Gà

1000 con

21.208,51

24.786,38

116,87

 

Tổng đàn gia súc có đến thời điểm tháng 01/2020 là 1.871.596 con, giảm 669.787 con (-26,36%) so cùng kỳ. Trong đó trâu đạt 3.656 con giảm 1,96%, bò đạt 86.467 con tăng 0,03%; heo đạt 1.781.473 con, giảm 27,32% tương đương giảm 669.744 con. Nguyên nhân tổng đàn heo giảm mạnh là do ảnh hưởng của Dịch tả heo Châu Phi nên số con giảm dần, đến nay tình hình dịch bệnh tuy có lắng xuống, nhưng các doanh nghiệp có qui mô chăn nuôi lớn vẫn chưa kịp tái đàn trở lại. Hiện nay, nhu cầu thị trường về mặt hàng heo hơi đang tăng do cung cấp thêm cho các tỉnh phía Bắc, khiến nguồn cung thiếu hụt. Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh, giá heo đến ngày 16/01 đã đạt mức 80.000 đến 83.000 đồng/kg.

Tổng đàn gia cầm có đến thời điểm tháng 01/2020 là 26.139,24 ngàn con, tăng 13,65% so cùng kỳ. Trong đó gà đạt 24.786,38 ngàn con, tăng 16,87% và chiếm 94,82% tổng đàn gia cầm. Do thị trường tiêu thụ xã hội và xuất khẩu ổn định và có xu hướng tăng, nên các trang trại đã chủ động tăng đàn. So với các loại vật nuôi khác, chăn nuôi gà có lợi thế về hiệu quả kinh tế do vòng quay ngắn, hệ số nhân đàn nhanh và trong vùng có một số công ty lớn, như: CP, Japfa, Emivest… tổ chức cho người dân chăn nuôi gia công, nên đàn gia cầm có điều kiện phát triển nhanh

- Sản lượng sản phẩm: Dự ước sản lượng sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm toàn tỉnh trong tháng tăng, giảm so cùng kỳ như sau: Sản lượng thịt trâu dự ước 18,83 tấn, giảm 21,54%; thịt bò dự ước 346 tấn, giảm 20,62%; thịt heo 40.211 tấn, tăng 14,52%; thịt gia cầm 11.826 tấn, tăng 23,16% so cùng kỳ. Sản lượng trứng gia cầm đạt 147.507 ngàn quả, tăng 38,37% so cùng kỳ.

2.2. Hoạt động Lâm nghiệp

- Công tác trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng rừng: Trong tháng 01/2020 tình hình sản xuất lâm nghiệp chủ yếu là triển khai thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy rừng và ươm cây giống lâm nghiệp vì đang là mùa khô và là thời điểm cận tết Nguyên Đán nên các đơnvị lâm nghiệp chưa triển khai công tác trồng rừng. Trong tháng  các đơn vị lâm nghiệp và các hộ gia đình đã gieo ươm cây giống lâm nghiệp để chuẩn bị cho công tác trồng rừng khi mùa mưa tới. Số lượng cây giống đã gieo ươm ước đạt khoảng 1.500 ngàn cây các loại.

- Khai thác gỗ và lâm sản: Hiện tại mới bước sang năm mới nên các đơn vị lâm nghiệp vẫn chưa có kế hoạch khai thác gỗ và lâm sản.

- Công tác PCCCR và quản lý bảo vệ rừng: Tình hình lâm phận trên toàn tỉnh ổn định, công tác quản lý bảo vệ rừng được duy trì và tăng cường; trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ vi phạm lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên rừng; các kế hoạch, dự án, đề án, phương án được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

- Công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm: Qua kiểm tra kiểm soát trong tháng 01/2020 đã phát hiện 06 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (giảm 08 vụ so với tháng trước và giảm 04 vụ so với cùng kỳ), cụ thể như sau: khai thác rừng trái phép 02 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 02 vụ; vi phạm mua bán, cất giữ chế biến lâm sản trái phép 02 vụ; Lực lượng kiểm lâm đã xử lý 05 vụ vi phạm, tịch thu 08 cá thể động vật hoang dã và 2,577 m3 gỗ tròn; thu nộp ngân sách 79,8 triệu đồng.

2.3. Lĩnh vực Thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn hiện có là 9.144,53 ha, tăng 5,13% (+446,25 ha) so với cùng kỳ năm trước. Do thời tiết thuận lợi và nhu cầu về thực phẩm thủy sản tăng nên người nuôi trồng thủy sản mở rộng thêm diện tích nuôi trồng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, đặc biệt là phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

​       ​ - Sản lượng thủy sản: Dự ước sản lượng thủy sản trong tháng 01/2020 đạt: 4.596,76 tấn, tăng 6,41% so với tháng 01/2019. Trong đó: cá đạt 4.093,85 tấn, tăng 6,56% và chiếm 88,12% so với tổng sản lượng; Tôm đạt 460,27 tấn, tăng 7,28% và chiếm 10,01%. Năm nay do giá thịt heo khá cao, nên nhu cầu thị trường về thủy sản có xu hướng tăng.

3. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

Tháng 01 là tháng trùng vào dịp tết Nguyên đán nên các hoạt động kinh tế diễn ra sôi động hơn trong các lĩnh vực, sức mua trên thị trường tăng cao, nhất là vào những ngày giáp tết và cận tết; giá hàng hóa dịch vụ phục vụ đời sống tăng nhẹ ở một số nhóm ngành thực phẩm, may mặc, đồ dùng gia đình; Riêng thịt heo vẫn còn giá rất cao so cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch số 11736/KH – UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán 2020. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các chợ trên địa bàn tỉnh chuẩn bị hàng hóa, đưa mặt hàng thiết yếu phục vụ dân cư vùng sâu vùng xa; hộ cá thể  kinh doanh thương mại đã có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; Đối với ngành dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí và dịch vụ khác các chủ đầu tư cũng đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như các chương trình vui chơi, giải trí phục vụ khách trước và sau tết Nguyên đán đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tháng 01 tăng so với tháng 12 năm 2019. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa triển khai các phương án vận chuyển hàng hóa và hành khách trong dịp tết.

3.1. Thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 1/2020 ước đạt 16.400,47 tỷ đồng, tăng 9,96% so tháng trước và tăng 11,96% so cùng kỳ. Trong đó: Thương nghiệp ước đạt 12.584,19 tỷ đồng, tăng 11,88% so tháng trước và tăng 12,86% so cùng kỳ; Khách sạn, nhà hàng ước đạt 1.416,36 tỷ đồng, tăng 2,21% so tháng trước và tăng 5,2% so cùng kỳ; Du lịch lữ hành ước đạt 8,84 tỷ đồng, tăng 2,11% so tháng trước và tăng 6,96% so cùng kỳ; Dịch vụ ước đạt 2.391,1 tỷ đồng, tăng 5,18% so tháng trước và tăng 11,52% so cùng kỳ. Cụ thể ở các lĩnh vực:

a. Doanh thu bán lẻ hàng hóa

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01/2020 ước đạt 12.584,19 tỷ đồng, tăng 11,88% so tháng trước và tăng 12,86% so cùng kỳ. Một số nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn và tăng khá so cùng kỳ như:

+ Nhóm lương thực, thực phẩm dự tính tháng 01/2020 ước đạt 3.138 tỷ đồng, tăng 16,58% so tháng trước, tăng 13,05% so cùng kỳ. Do trùng vào dịp tết Nguyên đán nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng như bánh kẹo, nước ngọt, thực phẩm tươi và thực phẩm chế biến tăng mạnh làm cho doanh thu tăng cao so với tháng trước.

+ Nhóm hàng may mặc ước đạt 559,83 tỷ đồng, tăng 13,94% so tháng trước và tăng 17,02% so cùng kỳ. Do năm nay quần áo phục vụ dịp tết Nguyên đán phong phú, đa dạng về mẫu mã, giá cả cũng phù hợp nên nhu cầu mua sắm tăng.

 + Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình ước đạt 1.467,33 tỷ đồng, tăng 16,81% so tháng trước và tăng 13,05% so cùng kỳ; Do nhu cầu mua sắm tăng mạnh ở một số mặt hàng như máy giặt, tủ lạnh, đồ điện các loại, đồ trang trí nội thất như tủ, bàn ghế... làm cho doanh thu trong nhóm tăng so với tháng trước.

+ Nhóm Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) ước đạt 806,36 tỷ đồng, tăng 15,67% so tháng trước, tăng 18,56% so cùng kỳ; do nhu cầu mua sắm trước tết tăng mạnh.

+ Nhóm xăng, dầu các loại ước đạt 1.612,84 tỷ đồng, tăng 15,33% so với tháng trước, tăng 14,72% so cùng kỳ, nguyên nhân tăng là do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp tết Nguyên đán.

+ Doanh thu dịch vụ sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy ước đạt 450,37 tỷ đồng, tăng 9,04% so với tháng trước, tăng 22,25% so với cùng kỳ.

b. Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 01/2020, dự tính đạt 1.425,2 tỷ đồng, tăng 2,21% so tháng trước và tăng 5,21% so cùng kỳ năm trước. Tháng 01 là tháng tết dương lịch và cũng trùng tết Nguyên Đán nên nhu cầu ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ du lịch tăng. Các nhà hàng nhận được nhiều hợp đồng tổ chức đám cưới, sự kiện, tiệc tất niên, tân niên...; Mặt khác, các đơn vị kinh doanh ăn uống và dịch vụ du lịch tăng giá phục vụ làm cho doanh thu các ngành này tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, việc áp dụng “Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” với mức phạt nặng đã thay đổi thói quen sử dụng rượu, bia của người dân trong các buổi tiệc, chính vì thế doanh thu hàng chuyển bán tại các đơn vị kinh doanh ăn uống, đặc biệt là quán nhậu có phần giảm dẫn tới mức tăng của ngành ăn uống so cùng kỳ không cao. Trong tháng, do phần lớn lao động tại các khu công nghiệp về quê ăn tết nên nhu cầu đối với dịch vụ lưu trú giảm so tháng trước. Cụ thể:

- Doanh thu dịch vụ l­ưu trú tháng 1/2020 ước đạt 27,9 tỷ đồng, giảm 2,06% so tháng trước, tăng 2,12% so cùng tháng năm trước. Lượt khách phục vụ đạt 282.354 lượt khách, giảm 2,63% so tháng trước và so cùng kỳ năm trước tăng 0,36%; Ngày khách phục vụ đạt 205.200 ngày, giảm 0,76% so tháng trước và so cùng kỳ năm trước giảm1,77%.

- Dịch vụ ăn uống ước đạt 1.388,46 tỷ đồng, tăng 2,3% so tháng trước, tăng 5,26% so cùng kỳ.

- Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 8,84 tỷ đồng, tăng 2,11% so tháng trước, tăng 6,96% so cùng kỳ năm trước. Lượt khách du lịch theo tour 14.517 lượt, tăng 2,07% so tháng trước và so cùng kỳ năm trước tăng 5,87%; Ngày khách du lịch theo tour 31.118 ngày, tăng 1,83% so tháng trước và so cùng kỳ năm trước tăng 4,93%.

c. Doanh thu hoạt động dịch vụ:

Doanh thu dịch vụ ước đạt 2.121 tỷ đồng, tăng 5,06% so tháng trước và tăng 11,39% so cùng tháng năm trước. Các ngành hoạt động lĩnh vực kinh doanh này khá hiệu quả, góp phần làm tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn, cụ thể như: Dịch vụ kinh doanh bất động sản ước đạt 685 tỷ đồng, tăng 3,04% so tháng trước và tăng 7,71% so cùng tháng năm trước; Dịch vụ hành chính và hỗ trợ ước đạt 273 tỷ đồng, tăng 3,02% so tháng trước và tăng 7,76% so cùng tháng năm trước; Dịch vụ giáo dục và đào tạo (+9,73%); Dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (+18,34%); Dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí (+16,57%) so cùng tháng năm trước...

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 01 năm 2020

 

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2020

Ước thực hiện tháng 01/2020

Tháng 01/2020 so với (%)

Tháng trước

Cùng kỳ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

193.100

16.400,47

109,96

111,96

1. Thương nghiệp

 

12.584,19

111,88

112,86

2. Khách sạn, nhà hàng

 

1.416,36

102,21

105,20

3. Du lịch lữ hành

 

8,84

102,11

106,96

4. Dịch vụ

 

2.391,09

105,18

111,52

 

 * Công tác chuẩn bị phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

Để chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các Sở ngành địa phương đã làm việc với doanh nghiệp để cung cấp nguồn hàng trong dịp tết, trong đó nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Nguyên đán 2020 từ nhiều tháng nay. Cụ thể ở một số công ty như sau:

- Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh: Nguồn hàng dự trữ khoảng 1.500 nghìn con gà, với tổng giá trị khoảng 144 tỷ đồng.

- Công ty Cổ phần Sài gòn Lương thực (chi nhánh Long Bình): kế hoạch dự trữ mặt hàng gạo các loại tham gia bình ổn giá đồng thời bổ sung một số loại gạo ngon phục vụ tết, với số lượng khoảng 17 tấn, trị giá khoảng 214 triệu đồng.

- Công ty Cổ phần đường Biên Hòa: Có kế hoạch phục vụ cho thị trường tỉnh khoảng 1.000 tấn đường RE, trị giá 22 tỷ đồng, với mạng lưới gồm 01 nhà phân phối chịu trách nhiệm cung ứng cho 944 điểm bán lẻ tại các huyện, TP và các siêu thị Big C, Coop Mart, Metro…

- Công ty Cổ phần Bibica: kế hoạch sản xuất khoảng 2.940 tấn bánh, kẹo các loại với tổng trị giá khoảng 732 tỷ đồng.

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa: Dự kiến lượng hàng dự trữ để phục vụ bán ra trong dịp tết Nguyên đán gồm: Xăng, dầu các loại, tổng giá trị dự trữ là 250 tỷ đồng, với 68 đại lý trên địa bàn tỉnh.

- Công ty Xăng dầu Đồng Nai: Dự trữ khoảng 3.330 nghìn lít xăng dầu các loại, trị giá khoảng 57 tỷ đồng, với 32 cửa hàng và 9 địa lý trên địa bàn tỉnh.

- Công ty Cổ phần Thương mại Long Thành: Dự trữ 3.300 nghìn lít xăng dầu các loại, trị giá khoảng 59 tỷ đồng.

- Siêu thị Coop – Mart Biên Hòa: Chủ yếu dự trữ các mặt hàng thiết yếu số tiền khoảng 55 tỷ bao gồm: Lương thực, bánh mứt kẹo, thịt các loại, đồ dùng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

- Công ty TNHH TMDV Quốc tế Big C Đồng Nai: Dự trữ lượng gạo khoảng 1,5 tấn, đường 20 tấn, dầu ăn 10.000 lít, thịt heo 2,5 tấn, thịt gà 4,9 tấn và nhiều mặt hàng đặc trưng trong dịp tết với tổng kinh phí dự trữ khoảng 73,2 tỷ đồng.

- Cty TNHH Lotte VN (Siêu Thị Lotte - mart): Kế hoạch dự trữ hàng hóa tại đơn vị chủ yếu là thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, bia, rau củ quả với tổng giá trị dự trữ khoảng 30 tỷ đồng.

- Tại các chợ: Cùng với hệ thống siêu thị, các điểm bán của HTX, trên địa bàn tỉnh hiện có 160 chợ đang hoạt động và trên 159 cửa hàng tiện ích đang hoạt động. Công tác chuẩn bị phục vụ tết đã được triển khai về mọi mặt, lượng hàng thiết yếu tại các chợ trên địa bàn tỉnh dồi dào, đủ cung ứng cho nhu cầu của người dân.

-  Bán hàng phục vụ tết đối với đồng bào tại các xã vùng sâu, vùng xa:

Để đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết, tại kế hoạch bình ổn giá đã giao về địa phương 700 triệu để hỗ trợ kinh phí vận chuyển, nhân công và bao bì cho các HTX đăng ký tham gia bán hàng lưu động phục vụ vùng sâu vùng xa dịp Tết Nguyên đán. Đến nay địa phương đã phê duyệt cho 05 HTX tổ chức 124 chuyến bán hàng lưu động, với tổng số tiền là 300 triệu đồng, gồm các HTX: Dịch vụ Thương mại Hòa Phát (huyện Trảng Bom), Dịch vụ thương mại Nông nghiệp Quyết Tiến, DVTMNN Bình Minh, TMDVNN Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), DVTM Bảo Hòa, DVTM Suối cát (huyện Xuân Lộc).

Nhìn chung công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã được các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo, nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, hệ thống phân phối phủ rộng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

3.2. Giá cả thị trường

​       ​ Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Kế hoạch số 11736/KH – UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; theo đó giao trách nhiệm cho các Sở, Ngành liên quan tạo nguồn hàng dự trữ và số lượng hàng hóa với giá bán lẻ có tính ổn định để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết. Năm nay tết Nguyên đán vào trong tháng 1 nên tình hình giá một số mặt hàng phục vụ đời sống của nhân dân cận tết có nhiều biến động như nhóm hàng  lương thực - thực phẩm; đồ uống, thuốc lá; may mặc, giải trí, du lịch… có xu hướng tăng mạnh, các nhóm còn lại tăng nhẹ.

​       ​ Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2020 so với tháng trước tăng 1,66% và tăng 6,47% so bình quân cùng kỳ.

​       ​ Tình hình giá cả các loại hàng hóa tăng, giảm như sau:

​       ​ * Chỉ số giá tiêu dùng

​       ​ - Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống: Chỉ số giá nhóm này so tháng trước tăng 3,83% và tăng 10,22% so bình quân cùng kỳ.

​       ​ Trong nhóm này thì nhóm lương thực tăng 1,12% so với tháng trước và tăng 0,18% so với bình quân cùng kỳ. Là tháng trùng vào dịp tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực tăng, nhất là gạo nếp là mặt hàng dùng để gói bánh trưng trong dịp Tết Nguyên đán; Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng gạo để hỗ trợ cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn ăn tết tăng làm cho giá gạo tăng như nhóm gạo tẻ thường tăng 1,2%, gạp nếp tăng 3,6%.

​       ​ Nhóm hàng thực phẩm trong tháng tăng 3,92% so với tháng trước và so bình quân cùng kỳ tăng 12,65%. Trong tháng giá các mặt hàng thực phẩm tăng cao nhất do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng. Mặc dù đầu tháng 1 giá heo hơi đã giảm tuy nhiên vào thời điểm gần tết giá heo hơi lại tăng trở lại do nhu cầu sử dụng thịt heo cuối năm tăng cao trong khi sản lượng heo thịt giảm, giá các mặt hàng heo thịt trong tháng vẫn tăng bình quân 16,92%; các mặt hàng như thịt bò tăng 3,43%, thịt gà tăng 3,55%, các mặt hàng thủy sản chế biến tăng 5,51%; các mặt hàng thủy hải sản tươi sống tăng 2,59%...

​       ​ Ăn uống ngoài gia đình so với tháng trước tăng 4,92% và tăng 9,55% so bình quân cùng kỳ. Những ngày trước tết giá các dịch vụ ăn uống tăng do giá các mặt hàng thực phẩm tăng cao, giá thuê nhân công ở các quán cũng tăng do nhu cầu thuê người giúp việc cuối năm khó khăn. Bên cạnh đó giá các mặt hàng thực phẩm cuối năm tăng cao nên giá bán các cửa hàng ăn uống cũng tăng trong tháng như ăn uống quán bình dân tăng 5,2%, ăn uống ngoài gia đình tăng 2,57%.  

- Nhóm Đồ uống và thuốc lá: Chỉ số giá tháng này so với tháng trước tăng 1,49% và so bình quân cùng kỳ tăng 1,76%. Do nhu cầu tiêu dùng về các mặt hàng bia, nước ngọt để làm quà biếu, tặng và tiêu dùng tăng cao nên giá các mặt hàng này tăng so tháng trước; các mặt hàng nước có gas tăng bình quân 0,61%; mặt hàng rượu, bia tăng 3,01%.

​       ​ - Nhóm may mặc, mũ, nón, giày dép: Chỉ số giá nhóm này so với tháng trước tăng 0,28% và so bình quân cùng kỳ tăng 1,37%.

- Nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD: Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 1,36% so với tháng trước và so bình quân cùng kỳ tăng 6,86%. Trong tháng giá nhà trọ giảm 0,34%; Nhóm điện, dịch vụ điện tăng 2,96%; nước và dịch vụ nước tăng 2,81% so tháng trước; do thời tiết vào mùa nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tiếp tục tăng cao. Trong tháng giá các mặt hàng gas và dầu hỏa tăng mạnh do ảnh hưởng của giá thế giới làm cho giá trong nước tăng như gas tăng 15,31%; dầu hỏa tăng 3,8%.

​       ​ - Nhóm Giao thông: Chỉ số giá nhóm này so với tháng trước tăng 0,32% và tăng 7,57% so bình quân cùng kỳ. Nguyên nhân giảm so năm trước là do ảnh hưởng của giá thế giới làm cho giá xăng, dầu trong nước giảm.

​       ​ - Nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch: Chỉ số giá nhóm này so với tháng trước tăng 0,3% và tăng 1,66% so bình quân cùng kỳ. Là tháng có ngày tết nên giá các mặt hàng như hoa, cây cảnh tăng cao làm cho nhóm hoa, cây cảnh tăng 2,83%...

​       ​ - Các nhóm còn lại có chỉ số giá ổn định, tăng giảm không nhiều.

​       ​* Giá vàng trong tháng tiếp tục biến động. Trong tháng giá vàng bình quân tăng 7,24% so với tháng trước và so bình quân cùng kỳ tăng 21,36%.

​       ​ * Giá Đô la Mỹ trong tháng giảm 0,07% so tháng trước và giảm 0,41% so bình quân cùng kỳ.

3.3. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

* Xuất khẩu: Ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 1.720,7 triệu USD, giảm 2,05% so tháng trước và giảm 3,82% so cùng tháng năm trước. Nguyên nhân giảm chủ yếu do doanh nghiệp nghỉ tết, mặt khác là tháng đầu năm hợp đồng xuất khẩu còn ít. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 63 triệu USD, giảm 2,41%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 296,76 triệu USD, giảm 4,74%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.360,93 triệu USD, giảm 3,69% so cùng kỳ. Tháng này hầu hết các ngành hàng xuất khẩu đều giảm so tháng trước như: Cà phê (-32,09%); Sản phẩm gỗ (-12,42%); Máy vi tính (-5,24%); Xơ, sợi (-3,29%); Tiêu (-3,58%); Giày, dép (-2,83%); Hàng dệt may (-2,36%); Phương tiện vận tải và phụ tùng (-2,01%); Sản phẩm từ chất dẻo (-1,16%); Hạt điều (-1,08%); Sản phẩm sắt thép (-2,51%).

Thị trường xuất khẩu tháng 1/2020 vẫn tập trung chủ yếu ở các nước: Hoa Kỳ đạt 477,1 triệu USD, chiếm 31,6%; Nhật Bản đạt 176,4 triệu USD, chiếm 11,2%; Trung Quốc đạt 190,1 triệu USD, chiếm 12%; Các thị trường khác có kim ngạch xuất khẩu khá như: Hàn Quốc, Bỉ, Hong Kong, Thái Lan, Đức, Úc… chiếm tỷ trọng từ 2,1% đến 5,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

* Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 1 năm 2020 ước đạt 1.336,49 triệu USD, giảm 1,61% so tháng trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước đạt 25 triệu USD, giảm 2,54%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 285,32 triệu USD, giảm 3,82%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.026,16 triệu USD, giảm 0,95% so cùng tháng năm trước. Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu đều giảm so tháng trước, do trùng vào dịp tết Nguyên đán nên thời gian nghỉ tết dài, do đó giảm so tháng trước. Cụ thể ở một số mặt hàng như sau: Hạt điều giảm 9,9%; Thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 2,37%; Ngô giảm 10,69%; Sản phẩm hóa chất giảm 5,7%; Cao su giảm 8,87%...

Thị trường nhập khẩu trong tháng 1/2020 chủ yếu ở các nước: Trung Quốc ước đạt 280,3 triệu USD, chiếm 25,5%; Hàn Quốc ước đạt 201,4 triệu USD, chiếm 15,6%; Đài Loan ước đạt 140,4 triệu USD, chiếm 10,8%; Nhật Bản ước đạt 116,8 triệu USD, chiếm 9,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các thị trường khác cũng có kim ngạch nhập khẩu khá cao như: Hoa kỳ; Thái Lan; Brazil; Indonesia, Malaysia… chiếm tỷ trọng từ 1,9% đến 5,9% tổng kim ngạch nhập khẩu.

3.4. Giao thông vận tải

Tháng 01/2020 là tháng trùng vào dịp tết Nguyên Đán nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách chuẩn bị để phục vụ tết tăng lên rất cao so với tháng trước, do đó doanh thu và sản lượng vận chuyển tháng này tăng rất cao so với tháng trước cả hành khách và hàng hoá.

a. Vận tải, kho bãi ước tháng 01/2020: Doanh thu vận tải kho bãi dự ước đạt 1.727,5 tỷ đồng, tăng 7,08% so tháng trước, tăng 13,49% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

+ Doanh thu vận tải hành khách tháng 01/2020 dự tính đạt 216,59 tỷ đồng, tăng 10,71% so tháng trước và tăng 11,66% so cùng kỳ năm trước; khối lượng vận chuyển ước đạt 5.918 nghìn HK, tăng 5,59% so tháng trước và tăng 5,16% so cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 336.996 nghìn HK.km, tăng 6,15% so tháng trước và tăng 5,43% so cùng kỳ. Trong đó: Đường bộ ước đạt 216,36 tỷ đồng, tăng 10,71% so tháng trước, so cùng kỳ năm trước tăng 11,67%. Sản lượng vận chuyển hành khách đạt 5.814 nghìn.HK, tăng 5,62% so tháng trước, tăng 5,23% so cùng kỳ; luân chuyển đạt 336.931 nghìn HK.km, tăng 6,15% so tháng trước, tăng 5,43% so cùng kỳ năm trước; Đường thủy nội địa ước đạt 0,23 tỷ đồng, tăng 3,65% so tháng trước và tăng 3,46% so cùng kỳ năm trước; khối lượng vận chuyển ước đạt 103,7 nghìn.HK, tăng 3,69% so tháng trước và tăng 1,66% so cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 65,4 nghìn HK.km, tăng 2,4% so tháng trước và tăng 1,66% so cùng kỳ.

Nguyên nhân hoạt động vận tải hành khách tháng 01/2020 tăng cao hơn so với tốc độ tăng của tháng trước cả về doanh thu và sản lượng là do tháng 01/2020 là tháng trùng vào dịp tết Nguyên Đán mà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 30 khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động với trên 700 ngàn công nhân hiện đang làm việc; Trong đó gần 70% công nhân của các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên. Do đó, nhu cầu về quê ăn tết tăng lên cao, bên cạnh đó, giá vé đi trong dịp tết cũng tăng trên 40% nên doanh thu tháng này tăng cao so với tháng trước.

 + Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 01/2020 ước đạt 907,73 tỷ đồng, tăng 8,28% so tháng trước và tăng 12,19% so cùng kỳ năm trước; khối lượng vận chuyển ước đạt 5.715 nghìn tấn, tăng 5,27% so tháng trước và tăng 5,55% so  cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển ước đạt 425.972 nghìn tấn.km tăng 5,56% so tháng trước và tăng 5,48% so cùng kỳ. Trong đó: Đường bộ ước đạt 895,9 tỷ đồng, tăng 8,34% so tháng trước, tăng 12,27% so cùng kỳ năm trước. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 5.582 nghìn tấn, tăng 5,34% so tháng trước, tăng 5,37% so cùng kỳ; luân chuyển hàng hóa ước đạt 403.783 nghìn tấn.km, tăng 5,76% so tháng trước và tăng 5,51% so cùng kỳ năm trước; Đường thủy nội địa ước đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 3,51% so tháng trước, so cùng kỳ tăng 6,38%; Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 132,7 nghìn.tấn, tăng 2,15% so với tháng trước và tăng 4,52% so với cùng kỳ, luân chuyển hàng hóa đạt 22.188,2 nghìn tấn.km tăng 2,09% so với tháng trước và tăng 4,92% so với cùng kỳ năm trước.

+ Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01/2020 ước đạt 590,17 tỷ đồng, tăng 4,11% so tháng trước và tăng 16,41% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân doanh thu trong tháng tăng là do nhu cầu bốc xếp hàng hóa, dịch vụ logistic cuối năm tăng, do đó doanh thu của nhóm kho bãi và các dịch vụ vận tải tăng. Bên cạnh đó, tháng 01/2020 là tháng có tết Nguyên đán nên giá vé xe và tàu hỏa cũng tăng cao (tăng trên 40% so ngày thường) nên doanh thu của nhóm dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng cao hơn so với tháng trước.

+ Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát tháng 01/2020 ước đạt 13,02 tỷ đồng, tăng 4,60% so tháng trước và tăng 7,4% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân doanh thu tháng 1/2020 tăng so với tháng trước là do tháng 1/2020 là tháng có tết Nguyên Đán nên dịch vụ bưu chính và chuyển phát của người dân cũng tăng lên.

b. Tình hình tổ chức vận tải hành khách trước Tết.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ngành giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp thực hiện các nội dung như sau:

* Tổ chức kiểm tra: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các tuyến giao thông thuộc quyền quản lý, nhất là các tuyến trọng điểm. Đăng ký phương tiện dự phòng để có kế hoạch điều động xe tăng cường giải tỏa khách. Chấp hành nghiêm các quy định về bình ổn giá, không được tùy tiện tăng giá cước vận tải trong dịp Tết.

* Công tác duy tu sửa chữa: Chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị thi công công trình giao thông tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, dọn dẹp vệ sinh, hoàn trả mặt bằng thông thoáng, êm thuận để phương tiện lưu thông an toàn. Từ ngày 19/01/2020 (25 tết) - 30/01/2020 (mồng 06 tết): tạm dừng cấp Giấy phép và thi công. Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thực hiện duy tu sửa chữa, dặm vá, bù phụ mặt đường bị hư hỏng, bổ sung, sửa chữa chốt đèn, vạch sơn, phát quang cây cỏ đảm bảo tầm nhìn cho phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn. Sửa chữa kịp thời phương tiện vận tải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ phương tiện (cả dự phòng) để phục vụ khách đi lại trên các tuyến vận tải cố định, tuyến xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi.

* Về an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông tỉnh: Xây dựng, lắp đặt 02 biển dừng xe khách trên tuyến QL 1A để phục vụ cho lái xe và khách chờ lên xe về quê đón tết. Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thực hiện duy tu sửa chữa, dặm vá, bù phụ mặt đường bị hư hỏng, bổ sung, sửa chữa chốt đèn, vạch sơn, phát quang cây cỏ đảm bảo tầm nhìn cho phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn. Bố trí cán bộ trực tiếp tổng hợp số liệu báo cáo với Ban chỉ đạo để giải quyết khi có tai nạn giao thông xảy ra. Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Tình hình phục vụ vận tải hành khách trước Tết: Trước tết Nguyên Đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là công nhân, học sinh, sinh viên được nghỉ dài ngày về quê ăn tết, dẫn đến nhu cầu vận chuyển hành khách tăng.

* Vận chuyển hành khách tuyến cố định: Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 223 tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số phương tiện khai thác tuyến là 355 xe/10.115 chỗ, tổng số chuyến 11.966 chuyến/tháng. Hàng ngày có 398 chuyến xe hoạt động đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ngoài ra, Công ty CP bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai và Bến xe TP. Biên Hòa ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải của các tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên tổ chức bán vé tại 08 địa điểm gồm các bến xe: Đồng Nai, Hố Nai, Biên Hoà, Dầu Giây, Long Khánh, Xuân Lộc, Tân Phú, Phòng vé Công ty Tân Niên. Ngày thường có từ 40 đến 45 chuyến xe hoạt động, những ngày cao điểm trong dịp tết có từ 55 đến 60 chuyến xe hoạt động, tùy theo số lượng khách đã mua vé các doanh nghiệp vận tải sẽ tăng cường thêm các chuyến xe để phục vụ.

 * Về Vận tải khách công cộng bằng xe buýt: Tính đến nay, toàn tỉnh có 24 tuyến, tổng số phương tiện khai thác là 360 xe/18.344 chỗ. Hàng ngày có 1.637 chuyến xe hoạt động từ 03 giờ 40 phút đến 20 giờ 50 phút.

* Vận tải khách theo hợp đồng: Tổng số 5.393 xe trọng tải từ 15 đến 52 ghế. Hiện tại có 10 đơn vị vận tải đăng ký 105 xe dự phòng giải tỏa khách theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tết của tỉnh.

* Về vận tải hành khách bằng taxi: tổng số 13 đơn vị, 1.960 xe hoạt động, phân bố khắp các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa đảm bảo đủ năng lực để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

 * Vận tải hàng hóa bằng xe tải, xe đầu kéo, container: gần 400 đơn vị, 33.697 xe hoạt động.

c. Sản lượng khách đi lại trong dịp tết từ ngày 14/01 đến ngày 17/01 năm 2020 (từ 20/12-23/12 âm lịch):

- Vé tàu lửa: 34.066 vé, so với cùng kỳ tết năm 2019 giảm 15.215 vé (giảm 31%) (Năm 2019: 49.281 vé).

- Vé xe ô tô do các Doanh Nghiệp vận tải miền Bắc, miền Trung đăng ký tổ chức bán vé tại bến xe Đồng Nai và Bến xe Biên Hòa, đến thời điểm hiện tại (15/01/2020) đã được vé tết 1.742 vé, so với cùng kỳ tết năm 2019 giảm 284 vé (giảm 15%), (cùng kỳ năm 2019: 2.026 vé).

- Liên đoàn Lao động tỉnh và Công ty MobiFon hỗ trợ 1.000 vé cho công nhân. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 600 vé (giảm 38%).

- Xe hợp đồng: hiện có 03 đơn vị đã ký kết hợp đồng đưa rước công nhân về quê đón tết, tổng số phương tiện đã ký là 27 xe/1.105 công nhân. Trong đó 12 xe (713 CN) ở lại từ mùng 8 đến mùng 10 tết chở công nhân trở vào làm việc.

­4. Vốn đầu tư xây dựng

Kế hoạch thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2020 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý được giao 7.660,5 tỷ đồng tăng 14,6% so năm 2019. Dự ước tháng 01 năm 2020 vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 363,5 tỷ đồng, giảm 45,27% so tháng trước; so cùng kỳ tăng 3,7%. Nguyên nhân giảm mạnh so tháng 12 là do nghỉ tết nguyên đán Canh Tý thời gian nghỉ từ 6 - 7 ngày nên các dự án công trình chuyển tiếp và công trình mới chưa được khởi công. Do vậy tình hình thực hiện vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giảm mạnh so với tháng trước.

a. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý

Ước tháng 01 năm 2020 thực hiện 213,5 tỷ đồng, bằng 44,3% so với tháng 12/2019, tăng 5,2% so cùng kỳ và bằng 4,5% so với kế hoạch năm. Tình hình thực hiện công trình trọng điểm trong tháng như sau:

- Công trình chuyển tiếp: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Vốn kế hoạch 2020 được ghi vốn là 6.705 tỷ đồng. Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 1/2020 là 3 tỷ đồng;  Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh: Vốn kế hoạch 2020 được ghi vốn là 57 tỷ đồng. Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 1/2020 là 1,7 tỷ đồng; Dự án Đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành), Vốn kế hoạch 2020 được ghi vốn: 38,20 tỷ đồng... Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 1/2020 là 2 tỷ đồng.

-  Các dự án sẽ được khởi công mới trong năm 2020

 + Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài

+ Dự án Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1

+ Dự án Cải tạo nâng cấp đường ĐT,768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT,767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

- Các dự án khác: Dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa: Dự ước tháng 1/2020 thực hiện 1,2 tỷ đồng; Dự án xây dựng hồ chứa nước Cầu Dầu - TP. Long Khánh: Dự ước thực hiện tháng 1/2020 là 1,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng nâng cấp đường vào khu hành chính huyện Long Thành dự ước thực hiện tháng 1/2020 là 1,3 tỷ đồng.

b. Nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý:

Dự ước tháng 01 năm 2020 thực hiện 122,9 tỷ đồng, giảm 47,78% so với tháng 12/2019, tăng 2,16% so cùng kỳ và bằng 5,31% so kế hoạch năm 2020. Tình hình thực hiện các công trình như sau: Dự án xây dựng trung tâm hành chính huyện Long Thành dự ước thực hiện tháng 1/2020 là 1,6 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường Phú Xuân – Thanh Sơn – Phú An tháng 1/2020 ước thực hiện 800 triệu đồng; Dự án làm đường Nguyễn Hữu Cảnh  đoạn song hành QL1A từ đường đinh tiên hoàng đến ngã ba cây gáo H. Trảng Bom tháng 1/2020 ước thực hiện 1,3 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường Cây Khế - Bưng Môn. Huyện Long Thành tháng 1/2020 ước thực hiện 1,5 tỷ đồng.

c. Nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do cấp xã quản lý:

Dự ước tháng 01 năm 2020 thực hiện 27,04 tỷ đồng, giảm 40,4% so tháng 12/2019, đạt 99,09% so với cùng kỳ và bằng 4,15% so kế hoạch.

Nhìn chung tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng đầu năm còn thấp là do hầu hết các dự án mới chưa được khởi công giải ngân mà chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp, bên cạnh đó còn gặp những khó khăn, đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng... nên tình hình thực hiện vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn thấp.

5. Thu hút đầu tư

- Từ đầu năm đến ngày 10/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn đầu tư nước ngoài đạt 64,05 triệu USD, trong đó cấp mới 5 dự án với tổng vốn đăng ký 27,55 triệu USD; có 3 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung 36,5 triệu USD.

- Tổng vốn đăng ký doanh nghiệp 15 ngày đầu tháng 01 năm 2020 là 1.660,5 tỷ đồng bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2019 (1.663 tỷ đồng). Trong đó, có 161 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 10% so với cùng kỳ), với số vốn đăng ký 1.441 tỷ đồng và có 16 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 219,5 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/01/2020 có 623 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 59 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

- Về tình hình giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh: Từ đầu năm đến ngày 15/01/2020, có 24 doanh nghiệp giải thể với số vốn 855 tỷ đồng và 21 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 165 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

6. Tài chính – Ngân hàng

a. Tài chính

Dự ước Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01/2020 đạt 4.368 tỷ đồng, đạt 8,22% dự toán và giảm 0,14% so cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 2.888 tỷ đồng, đạt 8,1% dự toán và tăng 5,64%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.480 tỷ đồng, đạt 8,46% dự toán và giảm 9,77% so với cùng kỳ.

Dự ước Tổng chi ngân sách địa phương tháng 01 năm 2020 ước đạt 1.955 tỷ đồng, đạt 8,8% dự toán và tăng 2,44% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là 350 tỷ đồng, đạt 4,68% dự toán và tăng 1,29% so cùng kỳ; chi thường xuyên 1.605 tỷ đồng, đạt 11,89% dự toán và tăng 2,69% so với cùng kỳ.

b. Hoạt động ngân hàng

- Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước đến 31/01/2020 đạt 201.466 tỷ đồng, tăng 1,31% so đầu năm. Trong đó: Phát hành giấy tờ có giá ước đạt 1.188 tỷ đồng; Tiền gửi ước đạt 200.278 tỷ đồng.

Phân theo cơ cấu nội ngoại tệ: Tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 188.441 tỷ đồng, tăng 1,35% so đầu năm; Tiền gửi bằng ngoại tệ đạt 11.837 tỷ đồng, giảm 0,50%/năm so đầu năm. Do lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức nên tiền gửi ngoại tệ tăng không đáng kể so với cuối năm 2019.

 Phân theo cơ cấu tiền gửi: Tiền gửi tiết kiệm đạt 112.803 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm; Tiền gửi thanh toán đạt 87.475 tỷ đồng, tăng 1,04% so đầu năm.

Do nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào thời điểm Tết Nguyên đán nên lượng tiền gửi tiết kiệm tăng trưởng thấp. Mặt bằng lãi suất huy động bằng VNĐ tương đối ổn định, lãi suất phổ biến ở mức 0,2-0,8%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,5%/năm.

- Đến 31/01/2020 tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 219.948 tỷ đồng, tăng 2,03% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng bao gồm:

+ Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt: 2.025 tỷ đồng.

+ Tổng dư nợ cho vay ước đạt: 214.923 tỷ đồng, tăng 1,99% so đầu năm. Dư nợ cho vay có xu hướng tăng trưởng khá, chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một số lĩnh vực ưu tiên. Dư nợ cho vay bao gồm: Dư nợ ngắn hạn ước đạt 113.211 tỷ đồng, tăng 2,25% so đầu năm. Dư nợ trung, dài hạn ước đạt 101.712 tỷ đồng, tăng 1,7% so đầu năm. Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

7. Một số tình hình xã hội

a. Văn hóa thông tin

Tháng 01 năm 2019 ngành VHTTDL tập trung lực lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: Tham mưu Kế hoạch mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020 của Sở; Báo cáo kết quả công tác lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020; Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020).

Tập trung tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị: Trang trí họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX; Trang trí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Phát hành 1.000 tờ tranh cổ động và 250 đĩa CD tuyên truyền.

Hỗ trợ Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Định Quán chương trình văn nghệ (07 buổi) phục vụ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Việt Nam; Tập các ca khúc tuyên truyền lưu động chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2020; Diễn TTLĐ chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2020 tại huyện Định Quán, Nhơn Trạch.

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật: Thực hiện 19 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam; Hội thao Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Miền Đông Nam bộ; Hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020; Diễn báo cáo Hội đồng Nghệ thuật; Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai; Lễ tuyên dương Huấn luyện viên, Vận động viên tỉnh Đồng Nai đạt thành tích tại Sea Games 30 và huy chương quốc tế năm 2020; Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 gắn với Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 52 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Hoạt động Phát hành phim và chiếu bóng: Tổ chức 05 đội chiếu phim lưu động tổ chức chiếu phim và các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, phục vụ các xã nông thôn mới và công nhân tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Trong tháng, các đội chiếu phim đã thực hiện 192 buổi chiếu phim lưu động, thu hút 23.280 lượt xem.

- Công tác bảo tồn, bảo tàng: Tìm hiểu thông tin, tư liệu liên quan đến văn hóa vật thể, phi vật thể phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn năm 2020. Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh như: trưng bày triển lãm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phối hợp Ban Trị sự di tích Chùa Ông, các đơn vị có liên quan tổ chức lễ hội năm 2020. Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các di tích trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

b. Thể dục thể thao

Tổ chức Giải trẻ và vô địch Boxing - Kickboxing tỉnh Đồng Nai 2020; Hội khỏe Phù Đổng TP. Biên Hòa, Thi lên đai Võ thuật cổ truyền; Thi lên đai Karate huyện Long Thành.

Tham gia 03 giải quốc gia, khu vực, cụm, mở rộng, đạt 04 HCV, 04 HCB, 04 HCĐ, cụ thể: Giải Vô địch Cử tạ quốc gia tại Đà Nẵng, đạt 01 HCB, 03 HCĐ; Đội tuyển Điền kinh tập huấn, thi đấu giải marathon TP. HCM lần thứ 7 năm 2020, đạt 01 HCB nội dung 10 km; Giải vô địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” Lần thứ 26, năm 2020 tại Bình Phước, đạt Hạng III nội dung đồng đội nam; Giải việt dã “Chào năm mới” Lần thứ XXI năm 2020 BTV - Number 1, đạt 03 HCĐ nội dung cá nhân nữ, đồng đội nữ, đồng đội nam; Giải cầu lông các câu lạc bộ mạnh Cần Thơ mở rộng năm 2020 tranh cúp Ba Sao, đạt 02 HCB, 03 HCĐ.

c. Y tế

Tình hình dịch bệnh phát sinh trong tháng 01/2020 xảy ra như sau:             

- Sốt xuất huyết: trong tháng có 805 ca, giảm 1.183 ca so tháng trước, không có trường hợp tử vong. Số trường hợp mắc giảm ở tất cả các địa phương, trong đó giảm nhiều nhất là thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

- Sốt rét: Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc sốt rét, giảm 04 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019.

- Sởi: 90 ca tăng 15 ca so với tháng trước, số trường hợp mắc tăng ở thành phố Biên Hòa và huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, giảm ở huyện Nhơn Trạch và Xuân Lộc, tương đương ở các huyện còn lại. Không ghi nhận trường hợp mắc Sởi tử vong.

- Hội chứng tay chân miệng: 409 ca, giảm 468 ca so tháng trước. Không có trường hợp tử vong.

       - Công tác khám, chữa bệnh và cung ứng thuốc:

     Thực hiện công tác khám, chữa bệnh đúng quy trình, đúng đạo đức nghề nghiệp.Tổng số lượt khám bệnh trong tháng 01/2020 là 614.021 lượt người, cấp cứu 42.782 trường hợp, nhập viện 39.126 trường hợp, tử vong do bệnh tật 21 trường hợp, tử vong do tai nạn giao thông 12 trường hợp.

* Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết

Căn cứ Kế hoạch số: 5707/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 20/11/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc “Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020”; Huy động tối đa mọi nguồn lực, hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về ATVSTP nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về ATVSTP. Phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về những cơ sở vi phạm, sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn để người dân biết, lựa chọn thực phẩm an toàn.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố chú trọng các loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết nguyên đán. Các đoàn của tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra các nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như các chợ đầu mối, các siêu thị, cơ sở thương mại tập trung… Các đoàn của huyện, xã tập trung vào các đối tượng còn lại.

d. Đào tạo nghề:

Trong tháng đã tuyển mới đào tạo nghề cho 2.403 người, chủ yếu là sơ cấp và đào tạo thường xuyên; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 95 người. Toàn tỉnh có 1.251 người tốt nghiệp các khóa đào tạo, trong đó: Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 1.251 người (Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn có 162 người tốt nghiệp, trong đó có 149 người có việc làm, chiếm 92% trên tổng số người tốt nghiệp).

e. Giải quyết việc làm:

Trong tháng đã giải quyết việc làm cho 4.778 lượt người, đạt 5,97% kế hoạch năm, tăng 0,61% so với cùng kỳ. Trong đó: Các doanh nghiệp tuyển dụng 2.629 lượt người; chương trình cho vay hộ nghèo để giải quyết việc làm 429 lao động; chương trình đào tạo nghề lao động nông thôn 149 lao động; Các chương trình khác (hợp tác xã, cơ sở tiểu thủ công nghiệp, câu lạc bộ, tổ hợp tác năng xuất cao…) 317 lao động; Cho vay vốn giải quyết việc làm 1.192 lao động; đưa đi làm việc và học nghề ở nước ngoài 62 lao động.

Trong tháng đã hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 24 giấy phép lao động (trong đó cấp mới 17, cấp lại 07) và 01 trường hợp miễn cấp giấy phép theo quy định.

Bảo hiểm thất nghiệp: Tiếp nhận 2.452 hồ sơ hưởng BHTN, ban hành 3.005 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 3005 người. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho 3.002 lượt lao động thất nghiệp, hỗ trợ cho 189 người học nghề.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 theo quy định; cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm B theo quy định.

f. Công tác giảm nghèo

Ước tháng 01 năm 2020, toàn tỉnh cho vay tổng số hộ vay là 479 hộ. Trong đó số hộ nghèo vay 36 hộ với số tiền 1.535 triệu đồng; hộ cận nghèo vay 144 hộ với số tiền 6.435 triệu đồng và hộ thoát nghèo vay 299 hộ với số tiền 1.562 triệu đồng. 

​​CỤC THỐNG KÊ ĐỒNG NAI

INFOGRAPHICS

Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251)3.822.419; Fax: (0251)3.819.047
Email: ctk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn "thongke.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​