Thứ 6 - 26/02/2016
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG
CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, TRUNG THỰC LÀ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, HIỆP HỘI, CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng điều tra kinh tế năm 2021

» Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (03/03/2021 08:04) Xem chi tiết
» Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (03/03/2021 08:04) Xem chi tiết
» Chỉ đạo tổ chức, cá nhân hợp tác trong cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (19/02/2021 14:02) Xem chi tiết
» Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (19/02/2021 14:02) Xem chi tiết
» Quyết Định ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (03/02/2021 16:11) Xem chi tiết
» Chỉ Thị Tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra Cơ sở hành chính năm 2021 (03/02/2021 16:05) Xem chi tiết
» Quyết Định bổ sung nhân sự tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (11/11/2020 09:46) Xem chi tiết
» Quyết Định thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 (10/11/2020 10:01) Xem chi tiết
» Quyết Định thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đồng Nai (10/11/2020 10:01) Xem chi tiết

INFOGRAPHICS

Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251)3.822.419; Fax: (0251)3.819.047
Email: ctk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn "thongke.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​