Thứ 6 - 26/02/2016
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta

Tổng điều tra dân số - Nhà ở

» Hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (15/03/2019 15:55) Xem chi tiết
» Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 28/01/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (13/03/2019 14:42) Xem chi tiết
» Chỉ thị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 (13/03/2019 14:37) Xem chi tiết
» Chỉ Thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về lãnh đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (14/02/2019 15:50) Xem chi tiết
» Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở, thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 tỉnh Đồng Nai (14/02/2019 15:49) Xem chi tiết
» Thông báo Kết luận của Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 tỉnh Đồng Nai (14/02/2019 15:47) Xem chi tiết
» Quyết định của Ban chỉ đạo Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (06/12/2018 11:20) Xem chi tiết
» Quyết định của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (06/12/2018 11:18) Xem chi tiết

INFOGRAPHICS

Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251)3.822.419; Fax: (0251)3.819.047
Email: ctk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn "thongke.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​