Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tuyên truyền Điều tra Dân tộc thiểu số 2024

Thực hiện Công văn số 77/VPTC-TTTV ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Văn phòng Tổng cục Thống kê về việc gửi tài liệu Điều tra DTTS 2024. Để triển khai nhiệm vụ tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (Điều tra DTTS 2024); Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai gửi lại các Chi cục Thống kê huyện, thành phố một số tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền của Điều tra DTTS 2024, bao gồm:

I. Các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền

1) MP3 hỏi - đáp tiếng Phổ thông, Thái, Mông, Dao, Khmer, Ba Na, Ê đê, Xơ Đăng, Gia Rai

https://drive.google.com/drive/folders/1WKhd8ODONbK9TJ3lKGhr9obF2s6YcToy?usp=sharing ​ 

(link File MP3 hỏi - đáp tiếng Phổ thông và các tiếng Dân tộc)

2) Trailer tiếng Phổ thông, Thái, Mông, Dao, Khmer, Ba Na, Ê đê, Xơ Đăng, Gia Rai

https://drive.google.com/file/d/1lrdTNR5v-okEIcS0oEZGT3EjXlN46i6Z/view 

(link Trailer tiếng Phổ thông).

https://drive.google.com/drive/folders/15npeR3dyarD1rO2OopNHIiTgdOfOcqpI 

(link Trailer các tiếng Dân tộc)

3) Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra DTTS 2024: Văn phòng Tổng cục in và phát hành tới Cục Thống kê sẽ phân bổ lại Chi cục Thống kê huyện, thành phố (gửi file đính kèm).

4) Thư gửi Hộ; Thư gửi Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng (file gửi kèm): Văn phòng Tổng cục in và phát hành tới các Cục Thống kê cùng với Danh sách các Già làng, trưởng bản, người có uy tín của các tỉnh, thành phố. Căn cứ số lượng Văn phòng Tổng cục phân bổ Cục Thống kê sẽ phân bổ l tới Cục Thống kê sẽ phân bổ lại Chi cục Thống kê huyện, thành phố

5) Poster tuyên truyền (tiếng Phổ thông và các tiếng Thái, Mông, Khơ-me, Ba Na, Ê Đê và Jarai)

https://drive.google.com/drive/folders/1tlyZYn_YPKy4m_sxQEzDqnxw2RfqZkeJ 

(link Poster tiếng Phổ thông và các tiếng Dân tộc) ​​

​II. Chi cục Thống kê huyện, thành phố có trách nhiệm

1) Đối với file mp3 hỏi - đáp, trailer: gửi tới các xã, phường, thị trấn.

2) Đối với Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền: Cục Thống kê dựa theo tỉ lệ địa bàn điều tra của các Chi cục Thống kê huyện, thành phố để phân bổ, sau khi nhận của Văn phòng Tổng cục.

3) Đối với Thư gửi Hộ

Thư được in 01 mặt tiếng Phổ thông mỗi địa bàn gửi cho 01 điều tra viên đến gặp hộ và báo cáo.

4) Đối với Thư gửi Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Mỗi địa bàn điều tra gửi cho 01 Già làng, trưởng bản người có uy trong cộng đồng (gửi file đính kèm).

Thư được in 01 mặt tiếng Phổ thông.

5) Đối với Poster: Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, in, treo poster theo mẫu Văn phòng Tổng cục cung cấp.

https://drive.google.com/drive/folders/1tlyZYn_YPKy4m_sxQEzDqnxw2RfqZkeJ 

(link Poster tiếng Phổ thông và các tiếng Dân tộc).

Đề nghị các Chi cục Thống kê huyện, thành phố thực hiện việc phân bổ các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền Điều tra DTTS 2024 theo hướng dẫn trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ ông Vũ Xuân Hậu, Trưởngphòng Phòng Thu thập Thông tin Cục Thống kê. Điện thoại: 0918.302.238 ./.

​Hình ảnh Poster tuyên truyền

trang 1 fix.jpg

Poster 2.jpg

Poster 3.jpg

CỤC THỐNG KÊ ĐỒNG NAI

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251)3.822.419; Fax: (0251)3.819.047
Email: ctk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn "thongke.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​Chung nhan Tin Nhiem Mang