Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai_ Tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 28/6/2024, Cục Thống kê Đồng Nai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Nai chủ trì buổi Họp báo. Tham dự buổi họp báo có Lãnh đạo và chuyên viên một số Sở, ngành liên quan của tỉnh và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và Địa phương thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi Họp báo, ông Trần Quốc Tuấn đã thông báo một số nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

Tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 đang có sự phục hồi khá rõ, đặc biệt là đầu quý II, thể hiện đó là, nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất mới với khối lượng lớn, một số doanh nghiệp đã ký được hợp đồng sản xuất đến hết năm và sang năm sau; do nhu cầu lao động cho sản xuất nên nhiều Doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động với số lượng khá lớn v.v… tình hình lạm phát trên thế giới trong xu hướng hạ nhiệt dần; Giá cả vật tư hàng hóa khá bình ổn; Thị trường xuất khẩu thuận lợi hơn năm trước. Các doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất chủ lực như: Chế biến gỗ, sản xuất điện tử, gia dày, may mặc, dệt v.v… năm trước gặp rất nhiều khó khăn, đơn hàng sản xuất giảm mạnh, tuy nhiên năm 2024 đang sự phục hồi dần. Tuy nhiên nhìn chung sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và ngành công nghiệp trên địa bàn nói riêng vẫn chưa hết khó khăn, một số doanh nghiệp đơn hàng chưa nhiều, chưa ổn định, tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn v.v… vì vậy mặc dù sản xuất, kinh doanh có tăng trưởng nhưng mức tăng chưa cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 122.941,06 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ (quý I tăng 6,1%; quý II tăng 7,4%), đạt mục tiêu Nghị Quyết đề ra (Mục tiêu cả năm 2024 từ 6,5-7%). Trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,19%; Công nghiệp - xây dựng tăng 6,93% (công nghiệp tăng 6,01%); Dịch vụ tăng 8,12% và Thuế sản phẩm tăng 6,42%. Mức tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai 6 tháng đầu năm xếp thứ 3 khu vực Đông Nam Bộ (Tây Ninh tăng 7,9%; Bình Phước tăng 7,76%; Tp. Hồ Chí Minh tăng 6,46%; Bình Dương tăng 6,19%, Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 1,42%) và cao hơn so với bình quân chung cả nước (cả nước tăng 6,42%).​

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 8,91%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 57,81% (Trong đó: Công nghiệp chiếm 53,62%); khu vực dịch vụ chiếm 25,17%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,11%.

thongcaobaochi 06202405.jpg

Toàn cảnh họp báo

Tình hình các ngành sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất công nghiệp:

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng 2024 đầu năm 2024 đang từng bước phục hồi, đặc biệt từ đầu quý 2, do kinh tế thế giới từng bước phục hồi dần, đơn hàng sản xuất tăng đáng kể; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã chủ động khắc phục khó khăn về nguyên liệu đầu vào, đổi mới quy trình sản xuất, tìm kiếm đơn hàng, thị trường tiêu thụ để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,62% so cùng kỳ (quý I tăng 4,9%; quý II tăng 8,25%), có 26/27 ngành sản xuất chỉ số tăng so cùng kỳ; 01 ngành chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ đó là: Sản xuất và phân phối điện, khí đột, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (-6,14%) do Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn trạch II công suất sản xuất 4 tháng đầu năm giảm nên ảnh hưởng đến chỉ số 6 tháng giảm so cùng kỳ. Một số ngành công nghiệp chủ lực có chỉ số sản xuất 6 tháng đầu năm đạt mức tăng khá so cùng kỳ như: Sản xuất đồ uống tăng 4,47%; Sản xuất chế biến thực phẩm 5,69%; Dệt tăng 5,47%; May mặc tăng 6,94%; Sản xuất hóa chất tăng 5,04%; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 12,45; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 7,15% v.v…

- Hoạt động xây dựng

Dự ướcgiá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 (theo giá hiện hành) đạt 38.578,74 tỷ đồng, tăng 18,86% so cùng kỳ. Trong đó: Doanh nghiệp nhà nước đạt 200,96 tỷ đồng, giảm 38,17%; doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 29.087,21 tỷ đồng, tăng 25,25%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.455,6 tỷ đồng, tăng 0,9%; Loại hình khác đạt 6.834,96 tỷ đồng, tăng 5,58%. Nguyên nhân tăng khá là hiện nay việc đầu tư các công trình trọng điểm như dự án Sân bay Long Thành, các tuyến đường cao tốc, cầu, cải tạo, sửa chữa nâng cấp và xây mới nhà xưởng sản xuất, nhà để kinh doanh, bệnh viện, trạm y tế, trường học, công trình nhà đa năng, trung tâm hội nghị, trụ sở làm việc, nhà ở dân cư v.v…

- Sản xuất Nông - Lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển. Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá SS 2010) 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24.486,2 tỷ đồng, tăng 3,42% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 22.335 tỷ đồng, tăng 3,34% (trồng trọt tăng 2,8%; chăn nuôi tăng 3,59%; dịch vụ tăng 3,75%); Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 822,4 tỷ đồng, tăng 2,31%; Giá trị sản xuất thủy sản đạt 1.328,8 tỷ đồng, tăng 5,36%.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính đến ngày 15/6/2024 đạt 95.861,3 ha, giảm 52,04 ha (-0,05%) so cùng kỳ. Trong đó: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 39.490,97 ha, giảm 44,44 ha (-0,11%), nguyên nhân giảm do người dân chuyển đổi một số cây hàng năm sang trồng cây lâu năm, một số chân ruộng thiếu nước tưới người dân không gieo trồng. Bên cạnh đó một số diện tích giảm do nằm trong các dự án xây dựng, mở rộng hạ tầng đô thị như: công trình giao thông, công trình thoát nước, đập thủy lợi... được nhà nước thu hồi để thực hiện dự án. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu 2024 ước đạt 48.864,33 ha, tăng 105,77 ha (+0,22%) so với cùng kỳ.

Tổng diện tích cây lâu năm hiện có là 169.967 ha, tăng 390 ha (+0,23%) so cùng kỳ, trong đó: Diện tích cây công nghiệp lâu năm là 91.686 ha, chiếm 53,94% so với tổng diện tích, giảm 0,01% so cùng kỳ; Diện tích cây ăn quả là 78.281 ha, chiếm 46,06% tổng điện tích, tăng 0,52% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia súc có đến thời điểm tháng 6/2024 là 2.316.438 con, giảm 6,14% so cùng kỳ. Trong đó: Đàn trâu đạt 3.988 con, tăng 5,64%; Bò đạt 108.382 con, tăng 0,35%; Đàn heo đạt 2.204.068 con (không tính heo con chưa tách mẹ), giảm 6,45% so cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu 6 tháng đầu năm đạt 148 tấn, tăng 8,2%; Sản lượng thịt bò đạt 2.658 tấn, tăng 5,96% so cùng kỳ; Sản lượng thịt heo đạt 269.035 tấn, tăng 8,01% so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm hiện có là 24.261,53 nghìn con, giảm 1,38% so cùng kỳ, trong đó gà đạt 21.706,7 nghìn con, giảm 1,34%. Sản lượng thịt gia cầm 6 tháng đầu năm ước đạt 103.310 tấn, tăng 3,52%, trong đó thịt gà 89.789 tấn, tăng 2,54%; Sản lượng trứng gia cầm ước đạt 695.871 nghìn quả, tăng 3,43% so cùng kỳ.

Ước tính tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 39.672,71 tấn, tăng 4,93% so cùng kỳ. Trong đó: Sản lượng khai thác đạt 3.970,77 tấn, giảm 0,39%; Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 35.701,94 tấn, tăng 5,56% so cùng kỳ (sản lượng cá nuôi ước đạt 29.942,43 tấn, tăng 5,62%; tôm đạt 4.913,76 tấn, tăng 5,91%; thủy sản khác đạt 845,75 tấn, tăng 1,57% so cùng kỳ).

- Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

Sáu tháng đầu năm 2024 hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định ở tất cả các ngành; giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường khá ổn định. Mặt khác, kinh tế từng bước phục hồi, thu nhập dân cư tăng góp phần tăng sức mua trên thị trường xã hội, do đó hoạt động thương mại dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 tăng so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 143.950,4 tỷ đồng, tăng 12,38% so cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 102.735,7 tỷ đồng, tăng 11,06%; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 15.729,1 tỷ đồng, tăng 20,51%; Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 46,3 tỷ đồng, tăng 26,85%; Doanh thu dịch vụ khác đạt 25.439,4 tỷ đồng, tăng 13,07% so cùng kỳ.

Tình hình giá cả hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ tương đối ổn định, lạm phát trên thế giới hạ nhiệt dần, sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi; cung cầu hàng hóa trên thị trường khá ổn định v.v… Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2024 so với tháng trước tăng 0,06%, so với tháng 12/2023 tăng 1,43%; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 0,5%, quý II tăng 3,1%).

Hoạt động xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024 có chuyển biến tích cực, do sự phục hồi của thị trường thế giới, đơn hàng xuất khẩu tăng. Mặt khác các doanh nghiệp bên cạnh việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp khác tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, chú trọng khai thác thị trường nội địa và tận dụng Hiệp định thương mại tự do (FTA) tìm kiếm, tiếp cận đa dạng các thị trường để phát triển. Ước kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 11.343,7 triệu USD, tăng 9,05% so cùng kỳ, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra (Mục tiêu tăng trên 8%). Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 8.277,04 triệu USD, tăng 7,13% so cùng kỳ. Cán cân thương mại 6 tháng trên địa bàn tỉnh đạt mức xuất siêu 3.066,7 triệu USD; Bình quân mỗi tháng xuất siêu khoảng 511 triệu USD.

Đến ngày 20/6/2023, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 623,21 triệu USD, tăng gần 02 lần so với cùng kỳ; Thu hút đầu tư trong nước đạt khoảng 2.288,2 tỷ đồng, gấp 4,18 lần so với cùng kỳ; Tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn đến ngày 15/6/2023 là 24.791,4 tỷ đồng, bằng 66,11% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2024 kinh tế trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi dần, đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp tương đối khá, thu hút thêm lao động vào làm việc, tạo thuận lợi cho công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống dân cư. Mặt khác các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề đạt yêu cầu đề ra; Hoạt động y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao.... đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Trong buổi họp báo, đại diện Cục Thống kê và đại diện các Sở, ban ngành đã giải đáp các câu hỏi của các phóng viên, nhà báo và các đại biểu về những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Một số chỉ tiêu được quan tâm như: Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn so cả nước và khu vực Đông Nam bộ; Tình hình thu hút đầu tư FDI và khó khăn trong việc thuê đất trong các Khu công nghiệp; Tình hình giải quyết việc làm, tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp; Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay v.v…

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

thongcaobaochi 062024012.jpg

Ông Trần Quốc Tuấn Cục Trưởng Cục Thống kê chủ trì họp báo

thongcaobaochi 06202402.jpg

Đại diện Sở ban ngành tỉnh và cơ quan truyền thông tham dự họp báo

thongcaobaochi 06202404.jpg 

Đại diện báo Đồng Nai đặt câu hỏi 

thongcaobaochi 06202403.jpg

Đại diện Sở ban ngành tỉnh và cơ quan truyền thông tham dự họp báo​

thongcaobaochi 06202405.jpg 

Ông Trần Quốc Tuấn Cục Trưởng trả lời họp báo và kết luận họp báo

Bùi Loan

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251)3.822.419; Fax: (0251)3.819.047
Email: ctk@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn "thongke.dongnai.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này​Chung nhan Tin Nhiem Mang