Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
ke hoach dieu tra BĐS 2021.pdfKế hoạch điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021
  
4/1/2021 2:38 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
KH TUYEN TRUYEN DTDN 2020 (CTK).pdfKế hoạch tuyên truyền điều tra Doanh nghiệp năm 2020
  
11/11/2020 9:45 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Ke hoach dieu tra doanh nghiep 2020.pdfKế hoạch điều tra Doanh nghiệp năm 2020
  
11/11/2020 9:44 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Mot so noi dung chu yeu ĐTDN 2020.pdfMột số nội dung chủ yếu Điều tra Doanh nghiệp 2020
  
11/11/2020 9:44 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
1. QĐ Bo truong dieu tra Covid_1369QD_BKHDT.signed.pdfQuyết định tổ chức Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  
9/11/2020 4:27 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
QD DT SXKD cathe 2020.pdfQuyết định về việc Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020
  
7/29/2020 2:11 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
QĐ 1695.pdfQuyết định về việc tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 1/7/2020
  
5/22/2020 8:32 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
KHDT_NNGiuaky_2020.pdfKế hoạch điều tra Nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
  
5/21/2020 9:22 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
Quytrinh_LapBKE.pdfQuy trình lập bảng kê các đơn vị điều tra trong Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
  
5/21/2020 9:16 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
QUYET DINH KH TUYEN TRUYEN DTDN.pdfQuyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020
  
3/26/2020 4:09 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
kehoach_KSMS2020.pdfKế Hoạch Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
  
3/9/2020 8:26 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
KH TRIEN KHAI RA SOAT DN 2020.pdfKế Hoạch triển khai rà soát danh sách Doanh nghiệp năm 2020
  
2/14/2020 2:50 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
180-KH-CTK.pdfKế hoạch Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
  
10/10/2019 11:21 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
1232-QĐ-TCTK.pdfQuyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
  
10/10/2019 11:19 AMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
QD-572-260718.pdfQuyết định về việc tổ chức Điều tra Doanh nghiệp năm 2019
  
2/13/2019 3:44 PMNo presence informationNguyen Ngoc Thang
kehoach_DTLDVL_2019.pdfKế hoạch điều tra Lao động việc làm năm 2019
  
12/6/2018 11:24 AMSystem Account
kehoach_KSTreEm_2018.pdfKế hoạch khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018
  
12/6/2018 11:23 AMSystem Account